Kontakt

Dział Obsługi Klienta
Henryk Marciniak
tel./faks: 52 524 38 39
tel. kom.: 731 653 579
hmarciniak@enterdruk.plEnterDruk Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833.
Wysokość kapitału zakładowego: 780 000,00 zł
NIP: 953-264-68-59
Regon: 360391912
biuro@enterdruk.pl

Arkadiusz Szczechowiak
tel./faks: 52 524 38 39
tel. kom.: 661 961 113
aszczechowiak@enterdruk.pl

Krzysztof Zabrocki
tel./faks: 52 524 38 39
tel. kom.: 661 961 112
kzabrocki@enterdruk.pl

ALIOR Bank Spółka Akcyjna
Nr rachunku: 87 2490 0005 0000 4520 7969 4429