STANDARD
Zawsze bezpłatny

SILVER

GOLD

CO W PAKIECIE?
Logo firmy
Profil firmy
Kategoryzacja
Dodawanie Użytkowników
Zapraszanie Kontrahentów
Katalog produktów/usług
Informacja o Kontrahentach
Dodawanie produktów/usług
Wysyłanie i otrzymywanie
zapytań ofertowych
Składanie ofert
Otrzymywanie powiadomień
o ogłoszeniach
w obserwowanych kategoriach
Automatyczne pobieranie
stanów magazynowych