Sprzedam/Oferuję: System zarządzania drukarnią - PrintManager MIS

Numer ogłoszenia: 271
Data publikacji: 2017-05-29 16:28:48
Specyfikacja Produktu:

PrintManager MIS to zintegrowany system informatyczny wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym MIS (Management Information System) od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez realizację zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę gotowych wyrobów. System został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning) oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakości ISO.

Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania i rozliczania kosztów zleceń, co pozwala na przygotowywanie automatycznie generowanych ofert dla klientów. System zawiera bazę klientów wraz z historią wzajemnych kontaktów. Możliwe jest rejestrowanie zamówień na produkty, których technologię opisują karty technologiczne. System jest również narzędziem dla technologów, którzy po opracowaniu kart technologicznych mają możliwość uruchamiania zleceń. 

Poszczególne zadania systemu spięte są w moduły, które razem funkcjonalnie pokrywają całą działalność przedsiębiorstwa.

 • ContactManager - zarządzanie relacjami z  klientami i zamówieniami
 • ProductManager -kalkulowanie i  zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • ProductionPlanner - planowanie i kontrola produkcji
 • JobAcquisitor - rejestracja czasów operacji
 • WarehouseManager - zarządzanie magazynami surowców, wyrobów, narzędzi
 • SalesAssistant - fakturowanie, rejestracja płatności, windykacja należności
 • BusinessAnalyser - portal analityczny dla kierownictwa i zarządu drukarni

 

Korzyści z wdrożenia:

 • Zwiększenie obrotu przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie;
 • Redukcja kosztów zakupowych surowców;
 • Zmniejszenie zapasów magazynowych;
 • Eliminacja błędów i braków.

Więcej informacji nt. systemu: http://www.infosystems.pl/printmanager  

Jesteś zainteresowany ogłoszeniem i kontaktem z Kontrahentem. Zarejestruj się!