Sprzedam/Oferuję: Optymalizacja kosztów druku.

Numer ogłoszenia: 225
Data publikacji: 2017-03-27 21:45:34
Specyfikacja Produktu:

Platforma EnterDruk umożliwia optymalizację kosztów druku. Rejestracja w serwisie jest darmowa i zapewnia dostęp do korzystania z dowolnie wybranego procesu ofertowego lub aukcyjnego. Platforma pełni funkcję kojarzącą Klienta bezpośrednio z potencjalnym wykonawcą - drukarnią. Zgodnie z Państwa życzeniem wybrana forma poszukiwania optymalnej ceny może przebiegać z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

1. rekomendowane drukarnie – forma doradcza lub 2. wybrane drukarnie wskazane przez Państwa lub 3. wszystkie drukarnie z platformy z wykluczeniem niektórych (na Państwa życzenie).

Zapraszamy do współpracy.

Jesteś zainteresowany ogłoszeniem i kontaktem z Kontrahentem. Zarejestruj się!