Regulamin Ogłoszeń PRINT BANK

 1. Każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej – Użytkownik, może korzystać z funkcjonalności zakładki Ogłoszenia na stronie www.printbank.pl, polegających na możliwości umieszczania ogłoszeń w następujących kategoriach : Szukam pracy, Dam pracę, Współpraca.
 2. Warunkiem umieszczenia ogłoszenia na tablicy Serwisu jest wpisanie danych osobowych : imię i nazwisko oraz adres e:mail do formularza edycji Ogłoszenia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Po wpisaniu treści Ogłoszenia i wyborze Kategorii oraz kliknięciu pola Dodaj Ogłoszenie jest ono umieszczane na tablicy ogłoszeń Serwisu PRINTBANK.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Ogłoszenia jest bezpłatne.
 5. Użytkownik nie może umieszczać w ogłoszeniach treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.
 6. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia dowolnego ogłoszenia lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika, w przypadku, w którym uzna, że wprowadzone przez Użytkownika treści nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają nieprawdziwe dane lub są sprzeczne z zakazami określonymi w punkcie poprzedzającym. Operator w takim przypadku powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.
 7. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie umieszczania ogłoszenia jest Operator - EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadająca numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912, adres e-mail : biuro@printbank.pl.
 8. Osoba umieszczająca ogłoszenie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Operatora Serwisu w celach marketingowych.
 9. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawiera dokument Polityka Prywatności i Plików Cookies dostępne na stronie internetowej www.printbank.pl.
 10. Platforma jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zbiory informacji w tym, ofert, katalogi produktów i inne) stworzone przez Operatora i udostępnione na Platformie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.